Last  Diary

Weekend @ Home grandmom.
ซนจังเลยครับลูก....
Mom Tag ....
Time runing to quickly...
Everything you do !
Tag ทำดีเพื่อพ่อ
ใกล้จะปรับเวลาได้แล้วครับ...
Birthday cake...
Merci beaucoup Grand-mére
HBD Kab Papa...
What s up man ?

Favourite   Diary  

namhomm
imnamwhan
P Orchid
NAN
 

 

  Tag ทำดีเพื่อพ่อ

Tag ทำดีเพื่อพ่อ

Blog Tag ทำดีเพื่อพ่อคืออะไร?


เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 พวกเราในฐานะคนเขียนบล็อก/เว็บไดอารี่ ขอถวายพระพร

ให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง และพวกเราปรารถนาที่จะทำ

ความดีคนละหนึ่งอย่างเพื่อพ่อหลวงของพวกเรา
Blog Tag ทำดีเพื่อพ่อ คือการเขียนลงในบล็อกว่าตั้งใจจะทำความดีอะไรหนึ่งอย่าง

เพื่อพ่อ แล้วส่งต่อไปให้คนอื่นอีก 5 คนเพื่อให้เขียนบล็อกแบบเดียวกันกติกา
* ให้ copy เนื้อหาในหัวข้อ Blog Tag ทำดีเพื่อพ่อคืออะไร? ที่อยู่ด้านบน

และหัวข้อกติกานี้ นำไป paste ลงในบล็อกของคุณ* เขียนบอกว่าใครที่ tag มาหาคุณ โดยให้ทำลิงก์ไปยังบทความที่ tag มาหาคุณด้วย

เพื่อที่คนที่เข้ามาอ่านบทความของคุณ จะได้ตามไปอ่านบทความของคนที่ tag

หาคุณได้ เขียนความดีหนึ่งอย่างที่คุณตั้งใจจะทำเพื่อพ่อ ถ้านึกไม่ออกว่า

จะเขียนอะไร ให้เข้าไปดูในเว็บ http://dogood.or.th/
* ให้ tag ไปหาคนอื่นอีก 5 คนเพื่อให้เขาทำเช่นเดียวกับคุณ โดยให้ทำลิงก์ไปยังบล็อก

ของทั้ง 5 คนด้วย  และถ้าเจ้าของบล็อกเข้ามาเขียนบทความแล้ว ก็ให้แก้ลิงก์ไปที่ตัว

บทความเลย คนที่เข้ามาอ่านบทความของคุณ แล้วจะตามอ่านของคนที่คุณ tag

ไปหา จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาว่าบทความอยู่ที่ไหนในบล็อก เข้าไปขอแบนเนอร์

โครงการทำดีเพื่อพ่อจากเว็บ http://dogood.or.th/banner_exchange/

แล้วนำมาติดในบทความที่คุณเขียน


* เข้าไปแจ้งที่ http://blog.macroart.net/dogood/ ว่าคุณได้เขียนบทความทำดี

เพื่อพ่อแล้ว ข้อนี้สำคัญที่สุด เมื่อเขียนว่าจะทำดีอะไรแล้ว ขอให้มีความตั้งใจมั่น
และลงมือทำความดีที่เขียนไว้ให้สำเร็จ สังคมเราจะดีขึ้น เพียงแค่ทุกคนช่วยกัน

ทำความดีกันคนละเล็กคนละน้อย

 

    

 

รับการTag ทำดีเพื่อพ่อ มาจากแม่อั๋นของน้องเดนิส ณ ได http://dennis.diaryclub.com/

 

ความดีที่อยากกระทำเพื่อพ่อ คือ

ข้าพเจ้าจะปฎิบัติตามพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียง

 

“คำว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง

คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย

เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย

ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ

มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า

พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก

คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมี

ของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น

ต้องให้พอประมาณ ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง

ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง”

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณสมบัติ 3 ประการได้แก่

ความพอประมาณ หมายถึงความพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป หรือไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ความมีเหตุผล หมายถึง ทุกการตัดสินใจ การกระทำ การลงทุน ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุอย่างมีผล คำนึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้ ต้องมีเงื่อนไขสำคัญ 2 ประการ ได้แก่

มีความรู้ คือ มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการนำความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการปฏิบัติ

มีคุณธรรม คือ มีความตระหนัก มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน มีความเพียร และการใช้สติปัญญาในการใช้

ข้าพเจ้าจำได้ว่าตอนที่ข้าพเจ้าเรียนมหาลัยได้มีโอกาสทำรายงานวิชานี้ส่ง

อาจาร์ยในวิชา EC408 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ข้าพเจ้าถือและพยายาม

ยึดปฎิบัติมาตลอด  ถ้าเรารู้จักพอเพียง ก็นำไปสู่ความไม่อิจฉาริษยา

ไม่ละโมบโลภมาก มีสุขที่ใจ และยังนำไปสู่ไม่มีการจี้ ป่น ให้ได้มาซึ่งของ

ที่มิใช่ของตัวเอง ปัญหาโลกเราทุกวันนี้ล้วนมากจากสิ่งเล็กๆที่มันสะสม

มานานเหลือเกิน เกิดจากมนุษย์บ้าซึ่งอำนาจ เงินตรา ซึ่งต่างจากสมัย

ก่อนๆจึงทำให้เกิดการแข็งขันกันในทุกๆด้าน แข่งกันเฉพาะด้านวัตถุ

แต่กับลืมที่จะดูแลด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือ

อย่าลืมที่จะทำดีง่ายๆ กับครอบครัวและคนใกล้ตัว

รู้จักการแบ่งปัน หยิบยื่นความรักและความปรารถนาดีแก่ผู้อื่นๆเริ่มจากคนใกล้ตัว พ่อแม่

พี่น้อง สามีภรรยา ลูก และเพื่อนฝูงผิดใจก็รู้จักอภัย ชื่นชมและให้กำลังใจกันเสมอ

ครอบครัวร่วมทำดีด้วยสิ่งที่มีคือความรักและความรู้ ท่ามกลางความมืดมิดของสังคม

หากเราจุดเทียนทีละเล่ม ส่องเป็นแสงสว่างทีละน้อยเมื่อส่งดวงไฟนี้ต่อๆ กันไปเรื่อยๆ

ดวงแล้วดวงเล่า ที่สุดแล้ว แสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นในสังคมได้ เช่นเดียวกับการทำความ

ดีต่อกันในสังคม ที่ผลแห่งความดีนั้นจะขยายผลต่อไปในวงกว้างได้

 

Tag ทำดีเพื่อพ่อ

 

ทุกครั้งที่มาม็องฟังเพลงนี้จะร้องไห้ทุกครั้งตอนนั้นจำได้ว่ามาม็อง

ฟังเพลงนี้ยังเป็นเด็กๆเล็กคนหนึ่ง จะได้ดูมิวสิคเพลงนี้บ่อยๆทางช่อง 11

ภาพที่พระองค์ท่านทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระษกนิกรของท่าน

มาม็องดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย ในร่มโพธิ์ร่มไทรของพระองค์ท่าน

ไม่เคยที่จะอายที่จะบอกว่าเราเป็นคนไทย และไม่เคยที่จะลืมสัญชาติ

และเปลี่ยนสัญชาติของตัวเองเป็นอย่างอื่น

 

ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยืนนานยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ขอเพียงมีหัวใจที่รักพ่อจริง

คุณก็มอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดเพื่อพ่อได้

ทุกความดีที่คุณทำ ไม่ว่าจะเป็นความดีแบบไหน

ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยในสายตาใคร

“ทุกๆ ความดีที่คุณทำคือของขวัญที่พ่อชื่นใจ”

วันนี้คุณทำดีแล้วหรือยัง?

Tag ทำดีเพื่อพ่อ

Tag ทำดีเพื่อพ่อ

 

ส่งTag  ต่อให้กับ

พี่ปุก ท่านประธานของเรา ณ ได http://data.diaryclub.com/

 พี่โดมคุณแม่ลูกสองแต่สวยปิ้ง ณ ได http://lafleur.diaryclub.com/

พี่แหม่ม คุณแม่น้องเอมี่ผู้น่ารัก ณ ได http://amimi.diaryclub.com/

หนูจัมพ์คนงาม ณ ได http://bungiejump.diaryclub.com/

 คุณจอย ณ ได http://agreewithyou.diaryclub.com/

 

Tag ทำดีเพื่อพ่อ

 

     Share

<< ใกล้จะปรับเวลาได้แล้วครับ...Everything you do ! >>

Posted on Mon 5 Nov 2007 21:04

Lilypie - Personal pictureLilypie

 

 

 

 

                 

ขอทำดีเพื่อพ่อด้วยคนนะค่ะ น้องเลโอใส่เสื้อสีเหลืองเข้าthemeมากเลยค่ะ น่ารักจิงๆๆ
แนน   
Mon 5 Nov 2007 22:14 [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

 

 

  

 
Free Mickey Mouse 1 MySpace Cursors at www.totallyfreecursors.com